Sideløbende med mit virke som konsulent har jeg udviklet forskellige produkter.
Produkterne er et tilbud og valgfrie. Dermed er det muligt at benytte produkterne udenom mit virke som konsulent og omvendt.

FoxIDs
ITfoxtec Identity
ITfoxtec Identity SAML 2.0
ITfoxtec AD FS Audit
Sortingtime.com

FoxIDs

FoxIDs (Fox ID services) er en open source sikkerhedsserver, der understøtter bruger login, OAuth 2.0, OpenID Connect 1.0 og SAML 2.0 og som kan konvertere imellem de forskellige standarder.

FoxIDs benytter internt og supportere ITfoxtec Identity og ITfoxtec Identity SAML 2.0.

ITfoxtec Identity

ITfoxtec Identity er en sikkerhedskomponent til .NET applikationer, der understøtter OAuth 2.0 og OpenID Connect og supportere blandt andet IdentityServer, Microsoft AD FS, Microsoft Azure AD og Microsoft Azure AD B2C.

ITfoxtec Identity er udviklet som open source og udgivet som en NuGet pakke.

ITfoxtec Identity SAML 2.0

ITfoxtec Identity SAML 2.0 er en sikkerhedskomponent udviklet til .NET webapplikationer, som understøtter ASP.NET og ASP.NET Core. ITfoxtec Identity SAML 2.0 supportere blandt andet Microsoft AD FS, Microsoft Azure AD, Microsoft Azure AD B2C, NemLog-in og OIOSAML.

ITfoxtec AD FS Audit

ITfoxtec AD FS Audit udvider AD FS til at understøtte NemLog-in logningskravene, hermed kan en AD FS skal kobles op mod NemLog-in. AD FS udvides med følgende logninger.

ITfoxtec AD FS Audit supportere NemLog-in, Microsoft AD FS 3.0 og Microsoft AD FS 4.0 (2016).

Sortingtime

Sortingtime.com er en online platform, som jeg har udviklet til at skabe et overblik over min arbejdstid. Et system hvor jeg hurtigt og nemt kan registrere mit timeantal og sende PDF rapporter og fakturaer via e-mail til interne og eksterne samarbejdspartnere.

Sortingtime.com udvikles løbende til gavn for systemets brugere og findes i en gratis version og som abonnements service.