OAuth 2.0
OpenID Connect 1.0
JWT
SAML 2.0
WS-Federation
WS-Trust
IdentityServer
AD FS, WAP
AD (Active Directory)
Azure AD
Azure AD B2C
SSO (Single Sign-On)
Two-Factor / Multi-Factor
Single Logout
NemID JS / CodeFile
Digitalt Signatur
POCES, MOCES, VOCES, FOCES
NemLog-in
OIOXML 2.0 profil
Sikkerhedsarkitektur
Azure
.NET
Visual Studio
WinDbg
ASP.NET, ASP.NET MVC
ASP.NET Core
C#
JavaScript
jQuery
AngularJS
Bootstrap
HTML, CSS
JSON, REST
XML, Webservice, WCF
NoSQL
Azure Cosmos DB
SQL, MS SQL
LINQ
EF (Entity Framework)
Dapper
Regular Expression (Regex)
PAdES
hardware security module (HSM)

ITfoxtec er en .NET konsulentvirksomhed, hvor jeg Anders Revsgaard sælger mine spidskompetencer som konsulentydelser. Jeg har stor erfaring indenfor udvikling af federated sikkerhedsløsninger i .NET, .NET arkitektur og enterprisearkitektur.

Hovedaktiviteterne er primært specialistkonsulentydelser, hvor jeg enten kan tilknyttes i en kortere periode eller over længere tid i et udviklingsteam. Udvikling af hele sikkerhedsløsninger bygget på sikkerhedsstandarder f.eks. med integration til NemLog-in eller til en anden identity provider, samt udvikling af .NET løsninger.

Jeg afgiver gerne tilbud på udvikling af sikkerheds- og .NET løsninger.